Thu. May 30th, 2024
0 0
Read Time:2 Minute, 42 Second

นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า ในเดือน พ.ย.นี้ จะขอเข้าพบอธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่แสดงข้อมูลอคัดค้านนโยบาย การจัดทำพิกัดใหม่ ขึ้นภาษีเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือเบียร์ 0% เนื่องจากเป็นการปิดกั้นทางเลือกของประชาชนในการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังไม่เป็นแนวทางที่เป็นสากล เพราะในต่างประเทศเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ 0% จะไม่ถูกเก็บภาษีสรรพสามิต หรือ ในบางประเทศก็มีการเก็บภาษีในอัตราเดียวกันกับเครื่องดื่มจำพวกซอฟต์ดริ๊งค์

ปัจจุบัน เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกฮอล์ เสียภาษีสรรพสามิตอยู่แล้ว ในหมวดหมู่เดียวกับเครื่องดื่มจำพวกซอฟต์ดริ๊งค์ อัตรา 14% ต่างจากเบียร์ ที่จะเสียภาษีสรรพสามิตอยู่ที่ระดับ 22% ซึ่งหากรัฐบาลมีการขึ้นภาษีเบียร์แอลกอฮอล์ 0% อาจจะเป็นการผลักให้กลุ่มคนที่ต้องการดื่มเครื่องดื่มทางเลือก หันไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แทนคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% จะเป็นตัวกระตุ้นให้คนพัฒนาไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มในอนาคต เรื่องนี้จากการติดตามตลาดในต่างประเทศและข้อมูลที่มีอยู่พบว่า คนส่วนใหญ่ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% จะเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มาอยู่แล้ว ไม่ใช่เป็นกลุ่มหน้าใหม่ที่ไม่เคยดื่มมาก่อน ซึ่งคนส่วนใหญ่ ที่อยากทดลองดื่มแอลกอฮอล์จะเริ่มจากการดื่มของจริงก่อนมากกว่า

นายปริญ กล่าวว่า จากที่มีข่าวว่า กรมสรรพสามิตกำลังศึกษาแนวทางการจัดหมวดหมู่ภาษีสรรพสามิตใหม่ ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% สูงกว่าเดิมแต่น้อยกว่าเบียร์นั้น ตนเองไม่เห็นด้วย เนื่องจากการขึ้นภาษีแต่ละครั้ง แม้จำนวนเปอร์เซ็นต์จะฟังดูน้อย แต่เมื่อคำนวณจริงแล้วจะมีผลต่อราคา ขายปลีกปลายทางอย่างมีนัยสำคัญ เป็นการสร้างภาระให้กับผู้บริโภคในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งยัง นับว่าเป็นการตั้งกำแพงให้ผู้ที่ต้องการดื่มอย่างรับผิดชอบต่อสังคม อาจส่งผลให้หันไปสู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีราคาถูกกว่าแทนที่ แม้จะมีปริมาณแอลกอฮอล์สูง อันจะส่งผลต่อสุขภาพตนเอง และส่งผลกระทบต่อสังคมก็ตามคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

“สิ่งที่เราต้องการเห็น คือ อยากให้ประเทศไทยมีการยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ให้เทียบเท่าประเทศที่เจริญแล้ว เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันก็อย่างให้ประชาชนมีแนวทาง มีทางเลือกในการบริโภคอย่างรับผิดชอบ ไม่เป็นภัยทั้งต่อตนเองและสังคม อันจะส่งผลให้การบริโภค แอลกอฮอล์รวมลดลงได้”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าหลังจากที่กรมสรรพสามิตได้ศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียด ในอัตราภาษี ของเครื่องดื่มมอลต์แอลกอฮอล์ 0% คงไม่ตัดสินใจขึ้นภาษีของเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ เพราะถ้าลองดูปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ ส่วนใหญ่มาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ที่เกินพอดี ทำให้คนขาดความยับยั้งชั่งใจ เช่น กรณีความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุบนท้องถนน แต่เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ นับเป็นเครื่องดื่มทางเลือก ที่ทั่วโลกหันมาบริโภคเพื่อทดแทนหรือลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นการบริโภค อย่างรับผิดชอบต่อสังคม.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin