Thu. May 30th, 2024
0 0
Read Time:3 Minute, 5 Second

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.)แจ้งว่า สำนักสำรวจและออกแบบ ได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) งานบริการด้านวิศวกรรมสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ที่หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมาพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คนเห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ เนื่องจากทำให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น

โครงการดังกล่าวได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท วิชชากร จำกัด และบริษัท เอ็นทิค จำกัด ดำเนินการโครงการนี้ พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด โครงการนี้เริ่มต้นศึกษาวันที่ 18 ก.พ.65 จนถึง 13 พ.ค.66 ใช้เวลาศึกษา 450 วัน งบในการศึกษา 24.47 ล้านบาท

โครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 201(สายทางต่างระดับสีคิ้ว-เชียงคาน)บริเวณ กม. 36+000 แนวเส้นทางไปทางทิศตะวันออก และสิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณ กม. 47+000 เป็นระยะทางประมาณ 12.5 กมคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. โดยพื้นที่ศึกษาโครงการในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางของโครงการ อยู่ในพื้นที่เขตการปกครอง 5 ตำบลของ อ.ด่านขุนทด ได้แก่ ต.ตะเคียน ต.บ้านเก่า ต.ด่านขุนทด ต.พันชนะ ต.หนองบัวตะเกียด และมีพื้นที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในระยะ 1 กมคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น. จากกึ่งกลาง

ถนนโครงการเบื้องต้นมี 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 1.รูปตัดของถนนโครงการเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง มีความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร และไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบกดเป็นร่องกว้าง 12.10 เมตร(รวมไหล่ทางด้านใน)สามารถขยายช่องจราจรเข้าด้านในได้ในอนาคต 2.รูปตัดถนนโครงการเกาะกลางแบบถมยก มีความกว้างช่องจราจร 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.50 เมตร และไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบถมยก กว้าง 5.10 เมตร(รวมไหล่ทางด้านใน)และ 3.รูปตัดถนนโครงการเกาะกลางแบบผนังคอนกรีต มีความกว้างช่องจราจร 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.50 เมตร และไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบผนังคอนกรีต กว้าง 1.60 เมตร(รวมไหล่ทางด้านใน)

จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการเบื้องต้นพบว่า แนวเส้นทางของโครงการผ่านพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม1แห่ง ได้แก่ โบราณสถานโนนดอกรัก จึงเข้าข่ายต้องจัดทำEIAขณะเดียวกันจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอความคืบหน้า รูปแบบรายละเอียดโครงการ โดยจะดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมทั้งเพิ่มมาตรฐานงานก่อสร้างทางแนวใหม่ ตลอดจนกำหนดวงเงินในการก่อสร้าง และ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(เวนคืน)เพื่อให้ผลการศึกษาแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะนำเสนอEIAก่อนเข้าสู่กระบวนการเวนคืน ตั้งเป้าไว้จะเริ่มของบประมาณก่อสร้างในปี 68 แล้วเสร็จในปี 71 ใช้เวลา 3 ปี

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้ อ.ด่านขุนทด เป็น อ.หนึ่งใน จ.นครราชสีมา เป็นเมืองที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมาก เนื่องจากมีการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จึงทำให้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยให้การเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขต อ.ด่านขุนทด และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin