Thu. May 30th, 2024
0 0
Read Time:2 Minute, 39 Second

ยืนยันบัตรสวัสดิการไม่ทันฟังทางนี้ คลังเปิดทางไลน์รอบสอง ทำได้ถึงเมื่อไร ได้รับสิทธิวันไหน เช็กได้เลย

หลังจากกระทรวงการคลัง ได้สรุปผล การยืนยันตัวตน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่สิ้นสุดรอบแรกไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ซึ่งพบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนสำเร็จ 12,565,853 ราย หรือร้อยละ 86.09 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย โดยผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ กลุ่มดังกล่าวจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนและผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,030,967 ราย ยังไม่หมดสิทธิ เสียทีเดียว คงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด และสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด

  • ยืนยันตัวตน 27 มี.ค.-26 เม.ย. 66 จะได้รับสิทธิ 1 พ.ค. 66
  • ยืนยันตัวตน 27 เม.ย.-26 พ.ค. 66 จะได้รับสิทธิ 1 มิ.ย. 66
  • ยืนยันตัวตน 27 พ.ค.-26 มิ.ย.66 จะได้รับสิทธิ 1 ก.ค. 66

โดย 3 กลุ่มนี้ จะได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิ แต่ได้รับเฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าเท่านั้น ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊สจะไม่ได้รับ

ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการยืนยันตัวตน และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้า จะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

ส่วนกรณีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จกลุ่มดังกล่าว ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหากตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องแล้ว ขอให้กลับมาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งที่ธนาคารทั้ง 3 แห่งดังกล่าวข้างต้น

สำหรับกรณีที่ผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่าน ขอผู้ผ่านที่ผ่านเกณฑ์กลุ่มนี้ติดต่อธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารกรุงไทยฯ ต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin